מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתוירוס האנטה
שם המחלה באנגלית

Hantavirus 

- hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS)באירופה ואסיה  
- Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS) באמריקה

דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה המסכנת את האוכלוסייה בצורה מוגבלת.
אטיולוגיה (הגורם) Hantaviruses ממשפחת bunyaviridae
תפוצה בעולםסין, קוריאה, רוסיה, צפון ומערב אירופה, ארגנטינה, צילה, ברזיל, פנמה, ארצות הברית וקנדה.
תפוצה בישראלהמחלה אינה קימת בארץ.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראללעולם לא הופיעה.
מחלה רשומה בישראללא
מחלה רשומה ב-OIEלא
מופע בבני אדםבני אדם נפגעים מהמחלה. קיימות בבני אדם שתי תצורות של המחלה:
HFRS - מחלה דימומית וקדחת (אירופה ואסיה)
HPS - סינדרום נשימתי
סוגי בעלי חיים נפגעיםאין.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםמכרסמים קטנים מסוג עכברי שדה כמו חולדת הכותנה וחולדת האורז. עכבר האייל (deer mouse) 
(Peromyscus maniculatus) הוא המאגר העיקרי של הווירוס.
סימנים קליניים בבעלי חייםאין.
מקור ההדבקהעכברים וחולדות מפרישים את הווירוס בשתן, ברוק ובנוזלי גוף אחרים. מצע יבש נגוע יכול להוות מוקד להדבקה. וירוס האנטה יכול להשאר בסביבה במשך 2 עד 3 ימים בטמפרטורת החדר.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםעכברים נדבקים אחד מהשני על ידי איירוסול של טיפות שתן, רוק, או מחומרי קינון נגועים.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאנשים נדבקים על ידי אירוסול המכיל הפרשות של עכברים כמו: טיפות שתן, חומר יבש נגוע המגיע לריאות בדרך הנשימה. 
כמו כן אדם יכול להידבק ממזון נגוע בהפרשות מכרסמים (שתיה מפחית למשל) או מנשיכת מכרסם. דרך ההדבקה העיקרית היא בעת טיטוא מחסנים שהיו בהם מכרסמים נגועים והגעת חלקיקים נגועים למערכת הנשימה של האדם.
שיטות אבחון המחלהאבחון אנטיגנים לווירוס בדם ובשתן, או בידוד הווירוס מהשתן. שתי השיטות יעילות בשלבים הראשונים של המחלה. איבחון סרולוגי פותח בשיטות: IF\ HAI\SRH\ELISA
אפשרות אבחון במכון הווטרינרילא
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, CDC
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. בקרה על חיות הבר המהוות מאגר כגון תכניות חיסון, דילול וכו'.
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהיש להקפיד על הדברת מכרסמים באוניות המגיעות לארץ.​