מאגר מחלות בעלי חיים

​​שם המחלה בעבריתחיפושית הדבורים הקטנה
שם המחלה באנגליתSmall hive beetle infestation
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חיים- מחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
- סכנה ממשית רק לגידול הדבורים.
אטיולוגיה (הגורם)חיפושית Aethina tumida
תפוצה בעולםThe small hive beetle (Aethina tumida) is native to South Africa. From 1999 found in USA. Reportred from Egypt and Australia
תפוצה בישראללא נמצא.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראללעולם לא הופיעה.
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםדבורים
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםדבורים
סימנים קליניים בבעלי חייםהרס כוורת.
מקור ההדבקהדבורים, דונג, ציוד.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חיים
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדם-
שיטות אבחון המחלהזיהוי מורפולוגי.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה 
3. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
4. השמדת העדר שנמצאה בו המחלה
5. טיפול בבעלי חיים כנגד המחלה.