מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתקמפילובקטריוזיס של מערכת המין בבקר
שם המחלה באנגליתbovine genital campylobacteriosis
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)Campylobacter fetus spp. veneralis
תפוצה בעולםככל עולמית.
תפוצה בישראלאין
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלשנת 1959
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםאין
סוגי בעלי חיים נפגעיםבקר
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםבקר
סימנים קליניים בבעלי חייםהפלות
מקור ההדבקהבקר נגוע או זירמה נגועה.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםהרבעה עם בקר נגוע או הזרעה בזירמה נגועה.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהבידוד, PCR
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, כמעט בכל מדינה.
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה 
3. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
4. פיקוח ממוקד - ביצוע פיקוח ובדיקות באוכלוסיה מוגדרת (למשל פרים בלבד)
5. טיפול בבעלי חיים כנגד המחלה.
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהבדיקות יבוא בארץ המוצא.
הערותמחלה שבוערה ממדינת ישראל.​