מאגר מחלות בעלי חיים

​​​שם המחלה בעבריתמאדי ויסנה
שם המחלה באנגליתMaedi Visna, Ovine progressive pneumonia
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)רטרווירוס.
תפוצה בעולםבכל הארצות בעולם בהן מגדלים כבשים למעט אוסטרליה, ניו-זילנד, איסלנד ופינלנד.
תפוצה בישראלכל הארץ.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלקיימת
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםכבשים
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםכבשים
סימנים קליניים בבעלי חייםמחלת דרכי נשימה (דלקת ראות), דלקת עטין, ירידה במשקל.
מקור ההדבקהבעלי חיים נשאים.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםעל ידי קולוסטרום וחלב נגוע, בארוסול.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהסרולוגיה, היסטופתולוגיה.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה 
3. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
4. פיקוח על תנועה בתוך המדינה. הסגרים, תעודות בריאות וכו'
5. השמדה חלקית (למשל רק בעלי חיים המראים סימנים).
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותההפרדת טלאים מאמהותיהם מיד אחר ההמלטה והגמעתם בקולוסטרום / חלב מפוסטר.​