מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתמחלת האביב הנגיפית בקרפיונים
שם המחלה באנגליתSPRING VIREMIA OF CARP
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)RHABDOVIRUS
תפוצה בעולםמזרח אירופה, דרום-מזרח אסיה.
תפוצה בישראלאין
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראללעולם לא הופיעה.
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםקרפיונאים.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קליניים-
סימנים קליניים בבעלי חייםדימומים מפושטים, תמותות.
מקור ההדבקהדגים חולים.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםישירה.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדם-
שיטות אבחון המחלהבידוד נגיף.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. עריכת מבחנים אבחוניים באופן סיסטמתי בכל רחבי הארץ 
3. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
4. פיקוח על תנועה בתוך המדינה. הסגרים, תעודות בריאות וכו'
5. השמדת העדר שנמצאה בו המחלה
6. חלוקת הארץ לאזורים נגועים ולא נגועים
7. איסור חיסון.​