מאגר מחלות בעלי חיים

​​שם המחלה בעבריתספגת המוח בבקר
שם המחלה באנגליתBovine spongiform encephalopathy
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה המסכנת את האוכלוסייה בצורה מוגבלת
אטיולוגיה (הגורם)פריון
תפוצה בעולםרוב המקרים התגלו באירופה (בריטניה, צרפת, אירלנד ועוד). מעט בקנדה, יפן וארצות הברית.
תפוצה בישראלפרה יחידה נמצאה נגועה בשנת 2002
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלשנת 2002
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםבעיות זכרון, סימנים עצביים, מוות.
סוגי בעלי חיים נפגעיםבקר
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קליניים-
סימנים קליניים בבעלי חייםעצביים
מקור ההדבקהמזון מזוהם בפריון
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםהאבסה
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםבשר נגוע
שיטות אבחון המחלהאליזה , אימונוהיסטוכימיה
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, בהרבה ארצות באירופה, ארה"ב, קנדה, יפן.
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה 
3. עריכת מבחנים אבחוניים באופן סיסטמתי בכל רחבי הארץ 
4. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
5. פיקוח ממוקד – ביצוע פיקוח ובדיקות באוכלוסיה מוגדרת (למשל פרים בלבד)
6. פיקוח על תנועה בתוך המדינה. הסגרים, תעודות בריאות וכו'
7. השמדה חלקית (למשל רק בעלי חיים המראים סימנים).​​

​​