מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתשפעת הסוסים
שם המחלה באנגליתEquine Influenza
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)Orthomyxoviridae, influenza A viruses
תפוצה בעולםכלל עולמית.
תפוצה בישראלכן
שנה אחרונה בה הופיעה המח​לה בישראל2017
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםאין
סוגי בעלי חיים נפגעיםסוסים
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קליניים-
סימנים קליניים בבעלי חייםחום, שעול, הפרשות מהאף, חולשה, לפעמים נוצרים סיבוכים שמובילים לדלקת ריאות.
מקור ההדבקהרסס אויר מסוסים נגועים, ציוד מסוסים נגועים.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםרסס אויר.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלהבידוד נגיף בביצים עובריות, PCR, HI
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"ל? היכן נמצאת מעבדת האבחון?כן, באנגליה.
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
3. פיקוח על תנועה בתוך המדינה. הסגרים, תעודות בריאות וכו'
4. חיסון שוטף 
5. טיפול בבעלי חיים כנגד המחלה.
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהאיסור התקהלות סוסים ותחרויות בעת התפרצות.​