מאגר מחלות בעלי חיים

​​שם המחלה בעבריתזיהום נגיפי של חדקן לבן
שם המחלה באנגליתWhite sturgeon iridoviral disease
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)IRIDOVIRUS
תפוצה בעולםצפון אמריקה
תפוצה בישראלאין
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראללעולם לא הופיעה.
מחלה רשומה בישראללא
מחלה רשומה ב-OIEלא
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםחדקן לבן
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםאין
סימנים קליניים בבעלי חייםנגיעות בעור, תמותות.
מקור ההדבקהדגים חולים.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםישירה.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדם-
שיטות אבחון המחלהבידוד נגיף.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
2. השמדת העדר שנמצאה בו המחלה
3. איסור חיסון.​