מאגר מחלות בעלי חיים

שם המחלה בעבריתזניבן הכיס (בחזירים)
שם המחלה באנגליתCysticercus cellulosa, porcine cysticercosis
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה המסכנת את האוכלוסייה בצורה מוגבלת
אטיולוגיה (הגורם)ביצים של תולעת סרט Taenia solium 
תפוצה בעולםנפוצה בעיקר במדינות הצורכות בשר חזיר ובמיוחד במדינות בעלות רמה סוציו-אקונומית נמוכה.
תפוצה בישראללא אובחן במעבדה במשך 30 השנים האחרונות.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראללעולם לא הופיעה.
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםמחלת מעיים. בהדבקה על ידי זניבן הכיס, תופעות עצביות כש-Cysticercus cellulosa מתפתח במוח.
סוגי בעלי חיים נפגעיםחזירים
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קליניים-
סימנים קליניים בבעלי חייםלרוב ללא סימנים קליניים.
מקור ההדבקהביצים שלTaenia solium  
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםאין
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאכילת בשר נגוע ב- Cysticercus cellulosa 
שיטות אבחון המחלהבדיקת רקמת שריר ובדיקות מיקרוסקופיות והיסטולוגיות.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן, מעבדת האבחון נמצאת במכון הווטרינרי
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
3. בקרה על חיות הבר המהוות מאגר כגון תכניות חיסון, דילול וכו'.
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהפיקוח וטרינרי ובקרה על חזירי בר.​