שפעת העופות

​​

שם המחלה בעבריתשפעת העופות
שם המחלה באנגליתAVIAN INFLUENZA
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםזואונוזה חמורה העלולה לסכן אוכלוסיה רחבה
אטיולוגיה (הגורם)נגיף ORTHOMYXOVIRIDAE - INFLUENZAVIRUS A
תפוצה בעולםדרום מזרח אסיה, המזרח הרחוק, אפריקה, אירופה, המזרח התיכון  
תפוצה בישראל

המוקדים:
-במרס 2006: עוטף עזה, בקעות, שדה משה, מעלה החמישה.

- אוגוסט 2008: בנימינה

שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלבאמו, 05/2010
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםבארץ לא. 
באירופה: מקרה אחד בהולנד (H7) במצרים ובמזרח הרחוק - עשרות מקרים באדם
סוגי בעלי חיים נפגעיםכמעט כל בעלי הכנף, עופות משק
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםברווזים
סימנים קליניים בבעלי חייםבצורה היפראקטיבית (HPAI): תמותה פתאומית, כמעט בלי סימנים (עד 100% בימים ספורים).
לעיתים: סימנים נשימתיים, הפסקת ההטלה, סינוסיטיס והפרשות, בצקת בראש ובפנים, שטפי דם תת-עוריים, נדיר סימנים עצביים. 
ב- LPAI: סימנים נשימתיים, שלשולים, סינוסיטיס, עליה קלה בתמותה. השילוב עם גורמים נוספים מחמיר מאוד את התמונה.
מקור ההדבקהבאמצעות ההפרשות בעיקר: לשלשת, דם, הפרשות מהנחיריים
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםהפרשות ובני אדם  
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםבדרום מזרח אסיה כנראה באמצעות ההפרשות של העופות
שיטות אבחון המחלהPCR, בידוד נגיף
אפשרות אבחון במעבדות שדהPCR, בידוד נגיף
אפשרות אבחון במכון הווטרינריPCR, RTPCR, בידוד נגיף
אפשרות אבחון בחו"לPCR, RTPCR, בידוד נגיף
מיקום מעבדות האבחון?במעבדות רפרנטיות בEU ובארה"ב
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול - דרישות בתעודות בריאות ליבוא 
2. ניטור - קיום תכניות לגילוי הימצאות מחלה באוכלוסיה מסוימת ובסביבתה - קבוע, חצי שנתי בעופות משק בארץ 
3. עריכת מבחנים אבחוניים באופן סיסטמתי בכל רחבי הארץ - בכל חשד למעורבות נגיפית
3. פיקוח כללי: השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה - קליני - סרולוגי 
4. פיקוח על תנועה בתוך המדינה. הסגרים, תעודות בריאות וכו' - באופן חלקי 
5. חלוקת הארץ לאזורים נגועים ולא נגועים
6. איסור חיסון 
7. בקרה על חיות הבר המהוות מאגר כגון תכניות חיסון, דילול וכו' - חיסון בעת אירוע, רק בגני חיות בציפורים בעלות ערך גבוה וביענים                
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהדרישות בתעודות בריאות ליבוא​