סקרייפי

שם המחלה בעבריתסקרייפי
שם המחלה באנגליתScrapie
דרגת האיום של המחלה על אוכלוסיות אנשים ובעלי חייםמחלה שאינה זואונוזה ומהווה סכנה מוגבלת לחקלאות הישראלית.
אטיולוגיה (הגורם)פריון.
תפוצה בעולםבריטניה, אירופה, צפון אמריקה, אוסטרליה, ניו-זילנד, הודו, המזרח התיכון יפן וסקנדינביה.
תפוצה בישראלכל הארץ.
שנה אחרונה בה הופיעה המחלה בישראלשנת 2008.
מחלה רשומה בישראלכן
מחלה רשומה ב-OIEכן
מופע בבני אדםלא
סוגי בעלי חיים נפגעיםכבשים ועיזים.
סוגי בעלי חיים המהווים מאגר מבלי להראות סימנים קלינייםכבשים ועיזים.
סימנים קליניים בבעלי חייםשינוי התנהגות, רזון, סימנים עצביים, גרוד עז.
מקור ההדבקהבעלי חיים חולים.
דרכי העברה של המחלה בין בעלי חייםמגע עם בעלי חיים נגועים וזהום סביבתי.
דרכי העברה של המחלה מבעלי חיים לבני אדםאין
שיטות אבחון המחלההיסטופתולוגיה, זהוי הפריון בשיטות שונות.
אפשרות אבחון במכון הווטרינריכן
אפשרות אבחון בחו"לכן
דרכי מניעת הופעה או התפשטות המחלה בארץ1. נקיטת אמצעים במעברי הגבול
2. פיקוח כללי - השגחה כללית של רופאים ווטרינרים בשדה
3. פיקוח על תנועה בתוך המדינה. הסגרים, תעודות בריאות וכו'
4. השמדת העדר שנמצאה בו המחלה
5. השמדה חלקית (למשל רק בעלי חיים המראים סימנים).
פעולות אחרות לבלימת חדירת המחלה או התפשטותהטיפוח גנטי לעמידות בעלי חיים נגד המחלה.​

 

 

סקרייפי - מידע מורחבhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mahalot_baaley_haim/mahalot_tzon/skraipy/Pages/skraipy_murhav.aspxסקרייפי - מידע מורחב