2012

 

 

מפת עדרים שנדבקו בקטרת העור בשנת 2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mapot_epidemiolofia/2012/Pages/mapa_kateret_or.aspxמפת עדרים שנדבקו בקטרת העור בשנת 2012מפת עדרים שנדבקו בקטרת העור עד תאריך 26/12/2012
מפת אירועי פה וטלפיים לשנת 2011https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/mapot_epidemiolofia/2012/Pages/mapa_pe_tlafaim_2011.aspxמפת אירועי פה וטלפיים לשנת 2011מפת אירועי פה וטלפיים לשנת 2011