מפות


מקור להכנת המפות בא מאיבחונים המבוצעים בשירותים הווטרינריים ומהתצפיות הנערכות בשדה. כל נקודה במפה מציינת אירוע (התפרצות) לפי ישוב.

במפות, לפי הצורך, מופרדים בסימונים נפרדים סוגי בעלי החיים, סוגי המחלות שאובחנו והחודשים או השנים בהם המחלה אובחנה. בחלק מהמפות ניתן לראות מגמה של מהלך המחלה. בתצוגת מפה יש ייתרון עצום על פני גרפים משום שבמבט מהיר אפשר להתמקד היכן היו האירועים השונים.