2010

 

 

דו"ח שנתי ל- O.I.E למחלות בעלי חיים - 2010https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2010/Pages/doh_shnati_OIE 2010.aspxדו"ח שנתי ל- O.I.E למחלות בעלי חיים - 2010דו"ח שנתי 2010 ל
דו"ח חצי שנתי ל-O.I.E למחלות בעלי חיים 7-12/2010https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2010/Pages/doh_hatzi_shnati_7-12-2010.aspxדו"ח חצי שנתי ל-O.I.E למחלות בעלי חיים 7-12/2010דו"ח חצי שנתי ל
דו"ח חצי שנתי ל- O.I.E למחלות בעלי חיים - 1-6/2010https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/oie/PirsumimDochotOIE/2010/Pages/doch_oie_1_6_2010.aspxדו"ח חצי שנתי ל- O.I.E למחלות בעלי חיים - 1-6/2010דו"ח חצי שנתי ל- O.I.E למחלות בעלי חיים - 1-6/2010