2010

 

 

דו"ח חצי שנתי ל- O.I.E למחלות בעלי חיים - 1-6/2010https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2010/Pages/doch_oie_1-6-10.aspxדו"ח חצי שנתי ל- O.I.E למחלות בעלי חיים - 1-6/2010דו"ח חצי שנתי ל- O.I.E למחלות בעלי חיים - 1-6/2010
אזורים, משקים וישובים נגועים במחלת ניוקסל - 16/8/2010https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2010/Pages/zorim_meshakim_newcasel_12-8-10.aspxאזורים, משקים וישובים נגועים במחלת ניוקסל - 16/8/2010אזורים, משקים וישובים נגועים במחלת ניוקסל
ניטור שפעת עופות 15/01/2010-15/05/2010https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2010/Pages/nitur_shapaat_ofot.aspxניטור שפעת עופות 15/01/2010-15/05/2010ניטור שפעת עופות 15/01/2010
דיווח שפעת עופות באמו בעין גדי - 9/5/2010https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2010/Pages/divuah_shapaat_ofot_en_gedi_9-5-10.aspxדיווח שפעת עופות באמו בעין גדי - 9/5/2010דיווח שפעת עופות באמו בעין גדי - 9/5/2010
הודעה מיידית ל OIE - שפעת העופות בעין גדי 6/5/2010https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2010/Pages/shapaat_ofot_en_gedi_6-5-10.aspxהודעה מיידית ל OIE - שפעת העופות בעין גדי 6/5/2010הודעה מיידית ל OIE
דו"ח סופי לאיחוד האירופי שפעת העופות בעין שמר - 4/5/2010https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2010/Pages/doh_shapaat_ofot_en_shemer_4.5.10.aspxדו"ח סופי לאיחוד האירופי שפעת העופות בעין שמר - 4/5/2010דו"ח משק נגוע בשפעת העופות בעין שמר
כלב מחוסן שמת מכלבת בצפת - תחקיר אפידמיולוגיhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2010/Pages/tahkir_epidimiology_kalevet_tzfat.aspxכלב מחוסן שמת מכלבת בצפת - תחקיר אפידמיולוגיכלב מחוסן שמת מכלבת בצפת
מחלת הכלבת בשתי כלבות מחוסנות במושב כפר ברוך - תאור מקרהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2010/Pages/teur_mikre_kalevet_tel_baruch.aspxמחלת הכלבת בשתי כלבות מחוסנות במושב כפר ברוך - תאור מקרהממצא מחלת כלבת בכלבות מחוסנות במושב כפר ברוך
דו"ח סיכום אירוע שפעת העופות בעין שמרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2010/Pages/shapat_ofot_en_shemer_sofi.aspxדו"ח סיכום אירוע שפעת העופות בעין שמרדו"ח סיכום אירוע שפעת העופות בעין שמר
אזורים, משקים וישובים הנגועים במחלת ניוקסל - 2/2/2010https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2010/Pages/ezorim_neguim_newcasel_2.2.10.aspxאזורים, משקים וישובים הנגועים במחלת ניוקסל - 2/2/2010אזורים, משקים וישובים הנגועים במחלת ניוקסל - 2/2/2010
דיווח ניוקסל באחיעזר - 1/2/2010https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2010/Pages/meshek_nagua_newcasel_ahiezer_1.2.10.aspxדיווח ניוקסל באחיעזר - 1/2/2010הודעה משק נגוע בניוקסל באחיעזר
תיאור אירוע שפעת העופות ובקשת רגיונליזציה לאיחוד האירופי - 2/2/2010https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2010/Pages/teur_erua_shapar_ofot_regunalizazia.aspxתיאור אירוע שפעת העופות ובקשת רגיונליזציה לאיחוד האירופי - 2/2/2010תיאור אירוע שפעת העופות ובקשת רגיונליזציה לאיחוד האירופי - 2/2/2010
דיווח מחלת שפעת העופות H5N1 בעין שמר - 26/1/2010https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2010/Pages/doh_shapaat_ofot_26.1.10.aspxדיווח מחלת שפעת העופות H5N1 בעין שמר - 26/1/2010דו"ח משק נגוע במחלת שפעת העופות H5N1 בלול בקיבוץ עין שמר
דיווח המשך ניוקסל בפטיש - 21/1/10https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2010/Pages/hemshech_meshek_nagua_newcasel_21.1.10.aspxדיווח המשך ניוקסל בפטיש - 21/1/10הודעת המשך משק נגוע בניוקסל פטיש
דיווח מחלת ניוקסל בפטיש - 21/1/10https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2010/Pages/hodaa_meshsek_nagua_newcasel_21-1-10.aspxדיווח מחלת ניוקסל בפטיש - 21/1/10הודעה משק נגוע בניוקסל פטיש 21/1/10