2013

 

 

התפשטות מחלת קטרת העור (LSD) בישראל בשנים 2012-2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2013/Pages/lsd_spreading_2012-2013.aspxהתפשטות מחלת קטרת העור (LSD) בישראל בשנים 2012-2013קטרת (LSD) העור בישראל בשנים 2012