פרסומים

 

 

משרד החקלאות הורה על הפסקת פעילות השחיטה בבית המטבחיים "דבאח"https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/BateiMitbachaim/pirsumim/Pages/sgirat_beit_mitbahaim.aspxמשרד החקלאות הורה על הפסקת פעילות השחיטה בבית המטבחיים "דבאח"משרד החקלאות הורה על הפסקת פעילות השחיטה בבית המטבחיים "דבאח"