ארכיון

 

 

הרעלת מדורמיצין (סייגרו) בעדרי בקר לבשרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Hormonim/pirsumim/archive/Pages/haralat_bakar.aspxהרעלת מדורמיצין (סייגרו) בעדרי בקר לבשרהרעלת מדורמיצין (סייגרו) בעדרי בקר לבשר