​המעבדה למחלות עופות משוייכת לחטיבה למחלות עופות ודגים.

המעבדה עוסקת באבחון שוטף של המחלות מתבצע באמצעות מערכות אבחון 

מתקדמות. האבחון מתבסס על שיטות חדשניות ומקובלות במעבדות המובילות 

בעולם.

במקביל לאבחון, נערכות פעילויות מגוונות בתחום המחקר בשיתוף עם גורמי חוץ שונים, מחקרי​ם בנושא שיפו​ר משק העופות, בריאות הציבור, אבחון ומניעת המחלות.

המעבדה מוסמכת על פי תקן 17025 על ידי הרשות להסמכת מעבדות לבדיקות הבאותמעבדה למחלות עופות (שו"ט)

 

 

 

 

קדחת מערב הנילוס (קמ"ה) והנגיף המעביר אותהשירותים וטרינרייםשירותים וטרינריים;מכון וטרינרי (שו"ט);מעבדה למחלות עופות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2018/Pages/Kadahat_maarav_hanilus.aspxקדחת מערב הנילוס (קמ"ה) והנגיף המעביר אותה31/07/2018 21:00:00{1d1e2b19-ecab-4735-bfbd-51bc94630a93}17dbe578-56be-4296-bbce-35c38cc3f6c53
הודעת המשך מספר 10 למחלת ניוקסלבריאות בעלי חיים;בריאות עופותאפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט);ניוקסל;מעבדה למחלות עופות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/publication/2014/Pages/newcastle_report_24.11.14.aspxהודעת המשך מספר 10 למחלת ניוקסל23/11/2014 22:00:00{859ad7fa-32e5-440a-88b5-7097e184a371}2fb5a9e4-c79e-4421-b53a-925985d87be96
דיווח סופי ל-O.I.E אירוע ניוקסל - 3/9/13ניוקסלאפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט);מעבדה למחלות עופות (שו"ט);מערך בריאות עופות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2013/Pages/oie_newcasel_3-9-13.aspxדיווח סופי ל-O.I.E אירוע ניוקסל - 3/9/1307/09/2013 21:00:00{603c97ea-412d-4f0d-8172-3da105f10010}8e7d5b15-bfaf-4773-b89b-b2f5302f2e969
הודעה ללולנים - מאי 2013מערך בריאות עופות (שו"ט);מעבדה למחלות עופות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2013/Pages/mico_5-2013.aspxהודעה ללולנים - מאי 201319/05/2013 21:00:00{47bd8aa4-77bc-4b3d-b095-44134a32acb2}baa214da-ecb8-4c88-a680-2b199d1ac2e58

 

 

אבישי לובליןאבישי לובלין{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466174אבישי לובליןמנהל (בפועל) החטיבה למחלות עופות03-968163903-9681739lublina@int.gov.il
הדס רותהדס רות{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466389הדס רות03-9681691Ruth@moag.gov.il
נתנזון ויטלינתנזון ויטלי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466523נתנזון ויטליראש ענף (בעלי חיים)03-9681906Vitalin@moag.gov.il
סימנוב לובהסימנוב לובה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466176סימנוב לובהמדור וירולוגיה (עופות)03-9688926 ,03-968178603-9681739Lubas@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_haam_1977.aspxתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שיווק ביצי מאכל) תשנ"ה-1994https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_tzibur_mazon_94.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (שיווק ביצי מאכל) תשנ"ה-1994
חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכד-1963https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_hamuaza_leanaf_halul_ezur_veshivuk1963.aspxחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכד-1963
חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_rashut_leumit_97.aspxחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997