המכון הווטרינרי ע"ש קמרון

צורת אריזה ומשלוח הדגימה

​א. יש לשלוח את הדגימה באריזה אטומה שלא תאפשר דליפת חומר.

ב. יש להפריד את תעודת המשלוח מהדגימה כדי שלא יהיה מגע ביניהם (להכניס את תעודת המשלוח לשקית ניילון נפרדת). 

ג. יש להשתמש בחומר ספיגה (נייר עיתון) בחשד של דליפה. 

ד. במידה והדגימה נשלחת באמצעות שליח, יש לארוז את הדגימה בצורה כזו שתשמור על תנאי קור מתאימים לפחות עד לחמש שעות. ה. אריזה שלא תאפשר פגיעה פיזית בדגימה. מצ"ב תרשים אודות צורת האריזה. 

יש לרשום על האריזה: 

 • תאריך ושעת מסירה למשלוח; ​
 • דגימות ביולוגיות למכון הווטרינרי, ת.ד. 12 בית דגן מספר טלפון חדר קבלה - 03-9681630.
 • מספר טלפון רופא תורן - 03-9681609, 050-6241290.
 • פרטי השולח כולל מס' טל' נייד. ​

ניתן למסור את הדגימות למשלוח מרוכז למכון הווטרינרי ללשכה ווטרינרית עד שעה 12:00– להלן כתובות: 

הלשכה​​ הווטרינרית ​המחוזית כ ת ו ב ת מספר טלפון
עמקים​אתר משרד החקלאות ליד
קיבוץ תל יוסף
04-6489120​
גליל מערבי

​משרד החקלאות
יד נתן
04-9910640
​נגב 

​משרד החקלאות
רח' דרך חברון 8
08-6235755
השפלה וההר
​רח' האודם 26
אזור התעשיה
08-8591533
גליל גולן

​תעשיות הגליל
אזור תעשיה צ.ח.ר.
04-6808100
​השרון

​משרד החקלאות
רח' דוד שמעוני 35
04-6303406


 • את הבדיקות ישמרו בתנאי קירור בלשכה הווטרינרית עד למסירתם למשלוח באמצעות חברת המשלוחים. 
 • על השולח לדאוג ליצירת תנאי קירור עבור הדגימות לטווח של חמש שעות לפחות עד להגעתן למקרר במרכז הלוגיסטי של חברת המשלוחים. 
 • למחרת בבוקר יגיעו הבדיקות אל המכון הווטרינרי. 
 • ניתן לשלוח דגימות ישירות למכון הווטרינרי במשך 24 שעות ביממה. 

שעות קבלה: המכון הווטרינרי פתוח מדי יום החל משעה 07:30 ועד לשעה 16:00. לאחר שעות העבודה קיימת תורנות במשך 24 שעות. 

מומלץ לשלוח את הדגימות בשעות הבוקר במידת האפשר על מנת לאפשר ביצוע הבדיקות באותו היום, דבר זה יאפשר מתן תוצאות מהירות ואמינות.

הנחיות כללית לשליחת הדגימה  


 • יש לשלוח דגימות נפרדות לכל מעבדה. כל דגימה חייבת להיות ארוזה ומסומנת בנפרד (כגון: בקטריולוגיה, פרזיטולוגיה, וירולוגיה וכו'). במידה והשולח מעביר דגימה לבדיקה ואינו בטוח לאיזו מעבדה, או באיזו שיטה מתבצע האבחון, הוא יפנה את הדגימה לחטיבה לפתולוגיה. 
 • יש לדאוג לאריזה נכונה ומתאימה לכל דגימה. במידה ולא יודעים באיזה מבחנה או סוג חומר משמר לשלוח את הדגימה, יש לפנות למעבדה המתאימה לקבלת הנחיות. 
 • יש למלא את תעודת המשלוח בצורה ברורה, מפורטת ומושלמת – תאור המקרה ו/או הבעיה (אנמנזה – תולדות המחלה) שם הגורם המשלם, מספר ת"ז / עוסק מורשה ומס' טלפון נייד וזאת על גבי טופס ה​מכון הווטרינרי. קיימים טפסי משלוח שונים לסוגי בדיקות מיוחדים כגון: כלבת, בדיקות נוגדני כלבת בסרום, בדיקות לשאריות כימיות ובדיקות מזון, לסוגי בדיקות אלה יש להשתמש בטפסים המתאימים. את הטפסים ניתן לקבל גם באמצעות הדואר​

מתן תוצאות הבדיקה  

 • ​התוצאות נשלחות ללקוח, לרופא הווטרינר הרשום על גבי תעודת המשלוח באמצעות דואר אלקטרוני או פקס. 
 • תוצאות נשלחות בדואר רק על פי בקשה מיוחדת. 
 • תוצאות חיוביות של מחלות מסוכנות כגון: כלבת, גמרת, קדחת קרצית ועוד, ימסרו טלפונית ולאחר מכן התוצאה תשלח בצורה מפורטת בדוא"ל ובפקס. 
 • במקרה של מחלה זואונוטית, באחריותו של הרופא הווטרינר המטפל להודיע ולהסביר את הסכנות הכרוכות בכך לבעלים. הבעלים יפנו ישירות לרופא המשפחה או למשרד הבריאות לקבלת מידע וטיפול.

דרכי התקשרות למכון הווטרינרי  

בשעות העבודה ניתן לפנות טלפונית לבירור תוצאות לחדר קבלה או למעבדה המתאימה. 

בפניה חוזרת יש למסור את מספר תעודת המשלוח, כמו כן ניתן לקבל מידע בדבר קבלת הדגימות לפני קבלת התוצאות וזאת אך ורק באמצעות חדר הקבלה, במקרה זה יש למסור את תאריך שליחת הדגימה ושם הרופא המטפל.

תשלום עבור הבדיקה  

כל בדיקה הנעשית במכון הווטרינרי חייבת בתשלום, פרט לבדיקות למחלות רשומות הפטורות מתשלום.
יש לצרף לדגימה המחאה או מזומן בהתאם למחירון המפורסם באתר האינטרנט או בהתאם למידע הנמסר בחדר קבלה – מספר טלפון: 03-9681630 או רופא תורן ​- טלפון: 03-9681609, 050-6241290​.