יום עיון וטקס חלוקת הפרסים לזכרו של פרופ' א. קמרון ז"ל לשנת 2014https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Pirsumim/2014/Pages/camron_2014.aspxיום עיון וטקס חלוקת הפרסים לזכרו של פרופ' א. קמרון ז"ל לשנת 2014יום עיון וטקס חלוקת הפרסים לזכרו של פרופ' א. קמרון ז"ל לשנת 2014
המעבדה לברוצלוזיס שבמכון הווטרינרי, הוכרה כמעבדת ייחוס של ה - FAOhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Pirsumim/2014/Pages/vet_FAO_3-2014.aspxהמעבדה לברוצלוזיס שבמכון הווטרינרי, הוכרה כמעבדת ייחוס של ה - FAOהמעבדה לברוצלוזיס שבמכון הווטרינרי, הוכרה כמעבדת ייחוס של ה