​​​​​​​

 

 

הזמנה ליום עיון במשרד החקלאות, בריאות אחת: אדם, חקלאות וסביבה - 10.5.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Pirsumim/2017/Pages/yom_iun_2017.aspxהזמנה ליום עיון במשרד החקלאות, בריאות אחת: אדם, חקלאות וסביבה - 10.5.17
משלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינריhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Pirsumim/2017/Pages/machon_vet.aspxמשלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינרי