אודות המכון הווטרינרי

​המכון הוו​טרינרי ע"ש קמרון פועל במסגרת חמש חטיבות ו- 18 מעבדות ויחידות כמפורט כדלקמן:​

החטיבה לבקטריולוגיה:

החטיבה לוירולוגיה: 

החטיבה לפתולוגיה:

החטיבה לפרזיטולוגיה:

החטיבה למחלות עופות ודגים:

מדור הפלות יונקים​