אודות המכון הווטרינרי

​​​מערכת האיכות של בדיקות האבחון במכון הווטרינרי הוסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי תקן 17025ISO

תפקידי המכון מתרכזים במספר מישורים והם:

 1. אבחון מחלות בעלי חיים בישראל ומחלות משותפות לבעלי חיים ולבני אדם​
 2. אבחון הרעלות בבעלי חיים ממקורות שונים
 3. בדיקת תוצרת בעלי חיים מהיבט בטיחותה כמזון לבני אדם, הכוללת בדיקות לחיידקים פתוגנים, רעלנים ורעלים, שאריות כימיות ותרופתיות
 4. בדיקת מזון המיועד לבעלי חיים, מההיבט הבטיחותי
 5. בדיקת תרכיבים המיועדים לבעלי חיים המיוצרים בארץ או מיובאים מחו"ל
 6. יצור תרכיבים לחיות המשק שאינם מיוצרים על ידי חברות מסחריות
 7. גיבוי מערך השירותים הווטרינריים בשדה
 8. מחקרים ישומיים וסקרים בכל הנוגע לרפואה וטרינרית ובשטחים קרובים
 9. הנחלת ידע לציבור במסגרת קורסים והשתלמויות הן במסגרת בית הספר לרפואה וטרינרית והן במסגרות אחרות, לצורך קידום ציבור הרופאים הווטרינריים ופרה-וטרינריים העוסקים בבריאות הציבור
 • המכון הווטרינרי מבצע במעבדותיו אבחון עבור הרשות הפלשתינאית ומקיים קשרי מחקר עם ארצות ערב השכנות. במכון מופעלים פרוייקטים ארציים יחודיים בתחום מניעת ספגת המוח בבקר, חיסון אוראלי של חיות בר כנגד מחלת הכלבת לאבחון מחלת שפעת העופות - כל זאת במסגרת החלטות הממשלה המיוחדות.
 • המכון הווטרינרי לוקח חלק פעיל בפרוייקט הקמת מועדון עדרים חופשיים ממחלת בת שחפת הממומן על ידי מועצת החלב ומגדלי הבקר.
 • במכון הווטרינרי נמצא מתקן לאבחון מחלות מגפתיות כולל מחלת הפה והטלפיים ומחלת שפעת העופות המאפשר אבחון, מחקר וייצור תרכיבי חירום בתנאי בטיחות ביולוגית שאינה מסכנת את הסביבה, יש לציין כי מיתקן זה הינו יחודי בכל המזרח התיכון.
 • במסגרת המכון הווטרינרי פועלים מרכזים ארציים לברוצלוזיס, בוטוליזם וכלבת. כמו כן פועלות מעבדות רפרנטיות ארציות לשאריות במזון ומיקופלסמה. המרכזים הארציים עומדים לרשות הרפואה הווטרינרית וההומנית כאחד.
 • המעבדה הרפרנטית לברוצלוזיס משמשת גם כמעבדת יחוס בינלאומית מטעם ה- O.I.E (הארגון העולמי למחלות מגפתיות).
 • המכון כולל חמש חטיבות המורכבות מ-17 מעבדות שבהן מועסקים כ-110 עובדים בשלל הדירוגים: רו"ט - 45 עובדים, בכ"מ/עמ"מ - 44 עובדים, מחקר - 16 עובדים, מינהלה - 5 עובדים.
 • בממוצע רב-שנתי מתקיימים במכון כ-40 מחקרים הממומנים על ידי קרנות מחקר תחרותיות, בינלאומיות וארציות. המכון הווטרינרי מעניק שירותים כדלקמן:

א. עבור ביצוע מחקרים הכולל שירותי מחקר לחברות מסחריות בהיקף של כ-7 מיליון שקלים.

ב. שירותי איבחון בהיקף של כ- 8 מיליון שקלים.

ג. בדיקות עבור הצרכים הפנימיים של השירותים הווטרינריים למחלות מגפתיות החייבות בניטור.

ד. אבחון מחלות החייבות דיווח על פי החקיקה הווטרינרית והדרישות הבינלאומיות מכורח ההסכמים הבינלאומיים המוכתבים על ידי הארגון העולמי למחלות מגפתיות (O.I.E).

חטיבות ומעבדות  

המכון הוו​טרינרי ע"ש קמרון פועל במסגרת חמש חטיבות ו- 18 מעבדות ויחידות כמפורט כדלקמן:​

​החטיבה לבקטריולוגיה: