מחקרים במעבדה לביקורת תרכיבים

1. מחקר בנושא בדיקת בטיחות ויעילות של תרכיבי קדחת מערב הנילוס בסוסים

תרכיבי קדחת מערב הנילוס מומתים לאווזים, שפותחו ויוצרו במעבדתנו ממוחות עכברים ותרביות תאים, נבדקו לבטיחותם ויעילותם בסוסים. בדיקת יעילות התרכיבים בסוסים נבדקה בשיטה סרולוגית (סרונאוטרליזציה – SN) ובמבחן הוקעה. 
הנסיובים נבדקו לנוכחות נוגדנים בתקופות שונות. מהממצאים עולה כי תרכיבי קדחת מערב הנילוס שפותחו ויוצרו לאווזים, הנם בטוחים ויעילים גם בסוסים וניתן להשתמש בהם בשדה למניעת קדחת מערב הנילוס. 

2. מחקר בנושא פיתוח וייצור תרכיבי שפעת עופות מומתים (זן H5N2 וזן H5N9)

בשנת 2006 אירעו בישראל תשע התפרצויות של שפעת עופות מזן שדה אלים (H5N1) אשר גרמו לנזקים כבדים למשק העופות. לאור זאת הוחלט על ייצור תרכיבי שפעת עופות מומתים הטרולוגיים (זן H5N2 וזן H5N9) המכילים את אותו המאגלוטינין של הנגיף שגרם להתפרצויות בשדה ונויראמינידאז שונה. 
במעבדה לביקורת תרכיבים פותחו ויצרו שני חומרי מזרע ושני תרכיבים מומתים מהזנים H5N2 ו- H5N9.
חומרי המזרע נבדקו לכייל נגיף וסטריליות, כולל לנוכחות מיקופלסמה.
התרכיבים נבדקו לבטיחות ויעילות בתרנגולות מגזע כבד ותרנגולי-הודו. בדיקת היעילות בתרנגולות ובתרנגולי-הודו נעשתה עם שני התרכיבים שייצרו במעבדתנו, בהשוואה לתרכיב מסחרי מומת המכיל זן H5N2 שיובא לישראל מחו"ל כתרכיב חירום.
תרנגולות ותרנגולי-הודו חוסנו פעמיים בהפרש של שבועיים. דם נלקח לפני החיסון, שבועיים לאחר החיסון הראשון, שלושה שבועות לאחר החיסון השני ומתרנגולי-הודו שלושה חודשים לאחר החיסון הראשון. הנסיובים נבדקו לרמת נוגדנים במבחן סרולוגי HI. 
 מהממצאים עולה כי התרכיבים שייצרו במעבדתנו הינם בטוחים ויעילים בתנאי מעבדה וחומרי המזרע יכולים לשמש כמקור לייצור תרכיבי שפעת עופות מומתים במידה ויוחלט על שימוש בתרכיבים בשדה בישראל.

3. מחקר בנושא קירבה אנטיגנית בין זני שפעת עופות H9N2

בשנת 2000 אירעו בישראל התפרצויות של שפעת עופות מזן לא אלים Low pathogenic avian influenza 
(LPAI) ובודד זן H9N2. המחלה התפשטה לאזורים נרחבים ובעטיה נגרמו נזקים כלכליים כבדים לענף העופות בישראל. 
תרנגולות ותרנגולי-הודו חוסנו בתרכיב מסחרי מומת המכיל את זן השדהH9N2  שבודד בשנת 2002. 
לאחרונה המחלה הופיעה בלהקות מחוסנות וגרמה לנזקים כלכליים קשים וזאת כנראה עקב הופעת זנים חדשים בשדה, יעילות נמוכה של תרכיב שפעת העופות המסחרי הקיים (המכיל את הזן H9N2 שבודד בשנת 2002) וחיסון עופות שלא בהתאם לדרישות. לאור הממצאים בשדה נעשה במעבדה מבחן לבדיקת קירבה אנטיגנית בין בידודי השדה החדשים וזן התרכיב. מבידודי השדה החדשים פותחו ויוצרו שמונה תרכיבים מומתים שונים. 
תרנגולות ותרנגולי-הודו חוסנו פעמיים עם התרכיבים החדשים והתרכיב המסחרי המומת. בדיקת הקירבה האנטיגנית נעשתה על ידי מבחן HI צולב בנסיובים שנלקחו מהעופות שחוסנו עם תשעה אנטיגנים (שמונה בידודים חדשים ואחד זן התרכיב). מתוצאות הבדיקה נבחר אחד מבידודי השדה החדשים להחלפת זן התרכיב הישן (משנת 2000). ​​​