מעבדה לפתולוגיה

 

 

 

החטיבה לפתולוגיה כוללת גם את מעבדות הבאות:

הבדיקות המתבצעות במעבדה לפתולוגיה:

 • נתיחת גופות לאחר המוות
 • נתיחת נפלים (בעיקר בקר וצאן)
 • בדיקות איברים טריים מבעלי חיים ממקורות חוץ
 • בדיקות היסטופתולוגיה (ביופסיות) כולל איברים מבעלי כנף
 • בדיקות אימונוהיסטוכימיות
 • בדיקות ציטולוגיות
 • בדיקות מוחות לסקרייפי וספגת המוח בבקר (BSE)
 • נתיחת גולגלות לבדיקת כלבת

תחומי אחריות המעבדה:​

 • אבחון שוטף פתולוגי \ היסטופתולוגי לכל סוגי בעלי חיים
 • מחקר יישומי לשיפור האבחון
 • ביקורים בשדה, ביצוע נתיחות לאחר המוות וחיקור אירועים במשקים בתאום אם הרופא המטפל ורופא לשכה וטרינרית
 • הוראה של הפתולוגיה המערכתית בבה"ס הווטרינרי ע"ש קורט של האוניברסיטה העברית בירושלים - Teaching​
 • הדרכה מעשית של סטודנטים בשנה ד' במעבדה לפתולוגיה
 • השתלמויות לרופאים וטרינרים ממגזרים שונים במסגרת התמחויות​​​​​

את הדגימות יש לשלוח אל המעבדה בליווי טופסי הבדיקה:​

​​תעודת מ​שלוח חומר לבדיקה (ש.ו.108)
תעודת ​משלוח לחומר ש​הוצא בניתוח\ביופסיה (46א) 
תעודת משלוח חומר לבדיקת כלבת (ש.ו 67)
להנחיות כלליות ללקיחה ולמשלוח דגימות למעבדות המכון הווטרינרי 

מעבדה לפתולוגיה (שו"ט)

 

 

 

 

פורום דיאגנוסטי - 19/1/2012מעבדה לפתולוגיה (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/lab_patalogia/forumdiagnosty/2012/Pages/Malformatins.aspxפורום דיאגנוסטי - 19/1/201218/02/2012 22:00:00{25cf31e2-498a-427d-8190-88daa63c630e}09662515-860e-45e1-821c-b149eff6e3515
פורום דיאגנוסטי - 12/1/2012מעבדה לפתולוגיה (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/lab_patalogia/forumdiagnosty/2012/Pages/forum_diag_12-1-12.aspxפורום דיאגנוסטי - 12/1/201211/01/2012 22:00:00{25cf31e2-498a-427d-8190-88daa63c630e}09662515-860e-45e1-821c-b149eff6e3514
פורום דיאגנוסטי - 8/12/2011מעבדה לפתולוגיה (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/lab_patalogia/forumdiagnosty/2011/Pages/forum_diagno_8-12-11.aspxפורום דיאגנוסטי - 8/12/201107/12/2011 22:00:00{3fac0790-916b-4a36-939d-166f4f7dc88a}f1e6e9d4-e8bc-4049-8a71-19d65a47acd822
פורום דיאגנוסטי - 24/11/2011מעבדה לפתולוגיה (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/lab_patalogia/forumdiagnosty/2011/Pages/11.forum_diag_ 24.11.aspxפורום דיאגנוסטי - 24/11/201123/11/2011 22:00:00{3fac0790-916b-4a36-939d-166f4f7dc88a}f1e6e9d4-e8bc-4049-8a71-19d65a47acd84

 

 

אורן סטפניאורן סטפני{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467101אורן סטפנירופא וטרינר ממלא מקום במעבדה לפתלוגיה03-9681605Orenst@moag.gov.il
טטיאנה רוזנטל בורדמןטטיאנה רוזנטל בורדמן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467112רוזנטל בורדמן טטיאנהעובדת מעבדה03-9681605Tatianar@moag.gov.il
סוסונוב מיכאלסוסונוב מיכאל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466219סוסונוב מיכאלמזכירות03-968166903-9681741MichaelSo@moag.gov.il
ניר עדריניר עדרי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466275ניר עדרימומחה לפתולוגיה03-968162703-9681730nire@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

תעודת משלוח לחומר שהוצא בניתוח\ביופסיה (46א)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/lab_patalogia/tfasim/Pages/teudat_mishloah_biopsia.aspxתעודת משלוח לחומר שהוצא בניתוח\ביופסיה (46א)תעודת משלוח לחומר שהוצא בניתוח\ ביופסיה (46א)
תעודת משלוח חומר לבדיקה (ש.ו.108)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/lab_patalogia/tfasim/Pages/teudat_mishloah_homer_bdika.aspxתעודת משלוח חומר לבדיקה (ש.ו.108)תעודת משלוח חומר לבדיקה (ש.ו.108)
תעודת משלוח חומר לבדיקת כלבת (ש.ו 67)כלבתhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/lab_patalogia/tfasim/Pages/teudat_mishloah_homer_kalevet.aspxתעודת משלוח חומר לבדיקת כלבת (ש.ו 67)תעודת משלוח חומר לבדיקת כלבת (ש.ו 67)

 

 

 

 

 

 

תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_haam_1977.aspxתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977
חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_rashut_leumit_97.aspxחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997