2015

 

 

מפת כלבת בישראל 2015https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Pirsumim/2015/Pages/kalevet_map_2015.aspxמפת כלבת בישראל 2015מפת כלבת בישראל 2015