2016

 

 

מסקנות וועדת בנושא פרוטוקול חיסון כלבים לכלבת https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Pirsumim/2016/Pages/protocol_201116.aspxמסקנות וועדת בנושא פרוטוקול חיסון כלבים לכלבת
הוראות למשלוח בדיקות לנוכחות נוגדנים לכלבתhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/Pirsumim/2016/Pages/03-06.09_10.aspxהוראות למשלוח בדיקות לנוכחות נוגדנים לכלבת