​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​אירועי כלבת לתקו​פה: 1.1.2021-1.3.2021  ​           ​   .1.1.2021-1.3.2021 :Rabies occurrence on date​
​​סה"כ  11 - 3- תן 8- כלב.​​​​                                                                             .Total 11 - Jackal 3, Dog 8

​​​​

​​​

אירוע
תאריך בדיקה
בעל חיים
לשכה וטרינרית
ישוב/מקום
מספר בדיקה
מידע נוסף
1101/03/2021כלבגליל - גולןפקיעין-חדשה
1028/02/2021כלבגליל - גולןיערה
924/02/2021כלבגליל - גולןקיבוץ מנרה
822/02/2021כלבנגבעין-תמר
708/02/2021תןגליל - גולןיובל
602/02/2021כלבגליל - גולןדוב"ב
521/01/2021כלבבאר שבעקטורה
418/01/2021תןגליל - גולןכרם בן-זמרה
317/01/2021כלבגליל - גולןכרכום
214/01/2021כלבגליל - גולןיפתח
105/01/2021תןגליל - גולןשאר ישוב

 

 

אירועי מחלת הכלבת בישראל 2021https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/airueim kalevetאירועי מחלת הכלבת בישראל 2021דיווח של השירותים הוטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, על אירועי כלבת ברחבי ישראל בשנת 2019
מקרה כלבת מספר 8 – בכלבה משוטטת, במושב עין תמרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/kalevet_8_21.aspxמקרה כלבת מספר 8 – בכלבה משוטטת, במושב עין תמר
מקרה כלבת מספר 7 בתן, בכפר יובל - 9.2.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/mikre7_21.aspxמקרה כלבת מספר 7 בתן, בכפר יובל - 9.2.21