אירועי מחלת הכלבת בשנת 2006

מפה דינ​אמית | מפה סטאטית

אירוע

בעל חיים

נפה

יישוב

תאריך בדיקה

מספר בדיקה

אירוע 9

שועל

גולן

בוקעתא

24/10/2006

529934

אירוע 8

 כלב

 גליל

שניר

26/09/2006

526853

אירוע 7

בקר

עכו

יערה

12/09/2006

525355

אירוע 6

כלב

גולן

אפיק

 05/08/2006

521086

אירוע 5

סוס

גולן

קשת

10/07/2006

518381

אירוע 4

 כלב

גולן

מרום גולן

25/05/2006

513381

אירוע 3

 כלב

גולן

יונתן

23/04/2006

509455

אירוע 2

כלב

גולן

מירון

16/04/2006

 509069

אירוע 1

כלב

 קרית שמונה

שמיר

28/02/2006

503563