מחלות דגים

תמונת מצב מחלות דגים בישראל

 • מחלת האביב הנגיפית בקרפיון - SPRING VIREMIA OF CARP
  מחלה נגיפית רשומה הפוגעת בעיקר בדגים ממשפחת הקרפיונאים. לא נצפתה בישראל, אך מהווה איום מרכזי. השו"ט פועלים למניעת כניסתה על ידי הגבלות חמורות במקנות ייבוא הדגים.
 • אלח-דם דימומי מנגיף בדגים - VIRAL HAEMORRHAGIC SEPTICEMIA
  מחלה נגיפית רשומה של סלמונידים שלא נצפתה בישראל. המחלה מנוטרת על בסיס קבוע.
 • נמק מגפתי במערכת ייצור הדם בדגים - EPIZZOTIC HAEMOPOIETIC NECROSIS
  מחלה נגיפית של רשומה של סלמונידים שלא נצפתה בישראל. המחלה מנוטרת על בסיס קבוע.
 • נמק מדבק במערכת ייצור הדם בדגים - INFECTIOUS HAEMOPOIETIC NECROSI
  מחלה נגיפית רשומה של סלמונידים שלא נצפתה בישראל. המחלה מנוטרת על בסיס קבוע.
 • נמק המוח מנגיף בדגים - VIRAL NERVOUS NECROSIS
  מחלה נגיפית רשומה הפוגעת במינים שונים של דגי מים מלוחים. המחלה מהווה איום ממשי על התפתחות ענף דגי המים המלוחים ונצפתה בישראל ברמה ספוראדית. בכל המקרים הדגים הושמדו.
 • אלח דם עונתי של קרפיונים - KOI HERPES VIRUS DISEASE
  מחלה של קרפיוני מאכל וקרפיוני נוי. המחלה התפשטה ברחבי הארץ בעקבות ייבוא של דגי קוי מאירופה בשנת 1988. בשנת 1999, לאחר מאמצים מחקריים שארכו שנה פרסמו השו"ט את ממצאיהם המראים כי מדובר במחלה חדשה שטרם הוגדרה. בשנת 2000 המחלה התווספה לרשימת המחלות המוכרזות, ובהמשך היא הוכללה גם ברשימת המחלות המוכרזות על ידי ה-O.I.E והאיחוד האירופי. כיום המחלה אנדמית ברוב אזורי הארץ ומהווה איום מרכזי על ייצוא דגי הנוי של מים קרים. לצורך ההתמודדות אים האיום, יזמו השו"ט מהלך שיאפשר הכרה במשק כ"משק חופשי מהמחלה" ושפעילותו לא תיפגע. בתחילה הצטרף למהלך רק משק בודד (קבוץ הזורע), אך במהלך השנים הצטרפו משקים נוספים (קבוץ דן, משק אלון חקיקת ועוד). 
  כיום כל אותם המשקים המגדלים דגי קוי למטרות ייצוא מוכרזים כמשקים נקיים, או שהינם בשלבים לקראת הכרזתם ככאלה.
 • מחלת שינה בקרפיונים - SLEEPING DISEASE OF CARPS 
  מחלה נגיפית הפוגעת בדגי קרפיון צעירים. המחלה, שאופיינה בישראל לפני כשנתיים, הינה בעלת תפוצה כלל-עולמית.
 • נמק המטופויטי נגיפי של דגי זהב
  בדומה למחלת השינה של הקרפיונאים, גם מחלת הנמק המטופויטי נגיפי של דגי זהב אובחנה בישראל רק לאחרונה. המחלה נגרמת על ידי נגיף ממשפחת ההרפס (CyHV-2) ונפוצה ברמה כלל עולמית.

מחלות חיידקיות מרכזיות - קוקים גרם חיוביים

1. Streptococcus iniae - מחלה חיידקית הפוגעת בדגי בורי, אמנון, פורל ומינים שונים של דגי מים מלוחים. 
המחלה אנדמית ברוב אזורי הארץ, רך עיקר הנזקים נגרמים למגדלי הפורלים. 
השו"ט, במאמצים לסייע לקיום ענף דגי הפורל, במאמץ משותף עים המגדלים עצמם פיתחו תרכיב (אוטוגני) שהשימוש בו מבטחי את שרידותו של הענף, ועל זאת ללא צורך בשום טיפול אנטיביוטי.

2. Streptococcus agalactiae - מחלה הנגרמת על ידי חיידק הפוגע בדגי בורי ואמנון. המחלה מאופיינת במהלך עונתי, ומתפרצת בעונת הקיץ. 

3. Lactococcus garvieae - מחלה חיידקית הנפוצה בישראל, כמו גם בכלל מדגי  הפורלים  בחלקו הדרומי של אגן הים התיכון. המניעה נעשית על ידי שימוש בתרכיב אוטוגני שפותח בשו"ט במימון הקהיליה האירופית.

מחלות חיידקיות מרכזיות - מתגים גרם שליליים

1. Photobacterium damsela - המחלה (פסטורלזוזיס בשמה הנפוץ) פוגעת במיני דגים של מים מלוחים. המחלה הינה בעלת תפוצה כלל עולמית, והאמצעים הפרופילקטיים למניעתה אינם משבעי רצון.

2. Vibriosis - מחלה הפוגעת במינים שונים של דגי מים מלוחים הנגרמת על ידי סוגים שונים של חיידקים המשתייכים למין ויבריו. בעוד בעולם המערבי החיידק  Vibrio anguillarum נחשב לפטוגן המרכזי, בישראל רק מיעוט הבידודים תואמים הגדרה זו.

3. Enteric Red Mouth - מחלה שנצפתה בעבר במדגה הפורלים הישראלי, אך הודברה בעקבות חיסון יזום ע"י מגדלי הפורלים.

4. Rainbow Trout Fry Syndrome-RTFS - מחלה הפוגעת בדגיגי פורל, בעלת תפוצה קוסמופוליטית. 
נגרמת על ידי החיידק הפסיכרופילי Flavobacterium psychrophilum. כיום המחלה מהווה את הבעייה המרכזית בחוות רבייה של דגי הפורל בצפון אמריקה ובאירופה. בישראל, בה אין רבייה של פורלים הבעייה פחות מהותית.

5. Furuncolosis - המחלה, כפי שמתבטאת בישראל, נגרמת על ידי זנים לא טיפוסיים (atypical strains) של החיידק Aeromonas salmonicida ופוגעת בדגי קרפיון במופע של כיבים עוריים המתפשטים עד כדי נמק רקמתי עמוק.

מחלות נוספות

נמק פטרייתי מדבק - מחלה פטרייתית מתהווה שטרם נצפתה בישראל. נגרמת על ידי Aphanomyces invadens. מפאת חשיבותה הבינלאומית - נמצאת בהליכי הכרזה כמחלה רשומה.​