משק בעלי חיים שו"ט

​עבודת משק בעלי חיים כוללת את המשימות הבאות: האבסת בעלי חיים, סיוע לרופאים ווטרינרים בעבודתם הרפואית ובניסויים, ניקיון מתקנים, פינוי זבל, ריסוס נגד מזיקים וניקוי כללי בחצרות ובאורוות השירותים הווטרינריים.