מעבדה לשאריות כימיות

 

 

 

המעבדה לשאריות כימיות במוצרים מן החי היא חלק ממערך המעבדות במכון הווטרינרי ע"ש קימרון, הכפופות למנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות.

המעבדה עוסקת בפיתוח שיטות אנליטיות לבדיקת שאריות של תרופות, חומרי הדברה, מתכות כבדות, מיקוטוקסינים ומזהמים כימיים נוספים במזון מן החי על סוגיו (עוף, בקר, צאן, דגים, חזיר, חלב, ביצים).

שיטות אלה עושות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות אשר כוללות ציוד אנליטי כמו LC/MS/MS, GC, GC/MS, ICP-MS, atomic absorption ותואמות את ההנחיות של גופים בינלאומיים, כגון ה-EU וה-Codex.

החל משנת 2001 השירותים הווטרינריים והמכון הווטרינרי פועלים על פי תקן 9001 ISO לאחר שנבחנו ונסקרו על ידי גופים מוסמכים לכך. תהליך קבלת הדגימות, העבודה במעבדה והוצאת התוצאות מבוצעים על פי נהלים מתועדים ומבוקרים.

המעבדה מוסמכת על פי תקן 17025 על ידי הרשות להסמכת מעבדות לבדיקות הבאות

בנוסף למבדקים של הרשות הישראלית להסמכת מעבדות, עוברת המעבדה מבדקים על ידי משרד החקלאות האמריקאי (FSIS), וכן על ידי האיחוד האירופאי  (DG SANCO).

תחומי פעילות המעבדה

  • פיתוח שיטות אנליטיות לזיהוי וכימות של תרופות, חומרי הדברה ומזהמים סביבתיים ברקמות ובנוזלי גוף.
  • ניטור שאריות תרופות, חומרי הדברה ומזהמים בתוצרת מן החי (עוף, ביצים, בשר בקר וצאן, חלב ומוצריו, דבש, דגים וחזירים).
  • ביצוע מחקרים בתחומים של בריאות הציבור, וטרינריה, פרמקולוגיה ופרמוקיניטיקה.
  • בדיקות לזיהוי גורמי הרעלה.

המעבדה מקבלת ומבצעת בדיקה ממבקש את השירות, כאשר השולח אחראי לתהליך הדיגום וההובלה למכון. הבדיקות מתבצעות על פי התקנים המפורטים לעיל בגין תשלום דמי שירות. המעבדה מדווחת לשולח רק את הממצאים שנמצאו בבדיקה ללא פרשנות נוספת.​

מעבדה לשאריות כימיות (שו"ט)

 

 

 

 

הנחיות למשלוח דגימות למעבדה לשאריות כימיותשירותים וטרינרייםשירותים וטרינריים;מעבדה לשאריות כימיות (שו"ט);מכון וטרינרי (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/sheeriot_chimiot/Pages/dgimot_sheeriot.aspxהנחיות למשלוח דגימות למעבדה לשאריות כימיות29/12/2020 22:00:00{0b332fc0-abeb-4efc-be7a-397af98eb6a3}30959333-3717-456e-9dd4-8d98ca524bfd5
רמות שאריות כימיות מרביות מותרות במוצרים שמקורם מן החי - 2015המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיתכשירים וטרינריים (שו"ט);מעבדה לשאריות כימיות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2015/Pages/sheriot_chimiot.aspxרמות שאריות כימיות מרביות מותרות במוצרים שמקורם מן החי - 201510/10/2015 21:00:00{61cc611b-5d3d-4088-ab68-a451b4d8a45a}ff8d73fe-4998-44af-aa16-161b2b3021595
רמות מרביות מותרות של שאריות כימיות במוצרים מן החי (בשר בקר, בשר עוף, חלב, דגים, ביצים, דבש)המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט);מעבדה לשאריות כימיות (שו"ט);תכשירים וטרינריים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/MRL Booklet Israel 2011.aspxרמות מרביות מותרות של שאריות כימיות במוצרים מן החי (בשר בקר, בשר עוף, חלב, דגים, ביצים, דבש)25/05/2011 21:00:00{8d838a83-1d3b-49bb-9101-f996d616e00f}a9a8246c-3f18-467e-a18b-6c2f0b1ec0f210
דו"ח וועדת ההיגוי העליונה לשאריות כימיות וביולוגיות במזון מן החי - 30/12/2009המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החיפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט);מעבדה לשאריות כימיות (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/vaadat_higuy_tochnit_digo_09.aspxדו"ח וועדת ההיגוי העליונה לשאריות כימיות וביולוגיות במזון מן החי - 30/12/200909/02/2010 22:00:00{8d838a83-1d3b-49bb-9101-f996d616e00f}a9a8246c-3f18-467e-a18b-6c2f0b1ec0f212

 

 

מלכה בריצימלכה בריצי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466181מלכה בריצימנהלת מעבדה לשאריות כימיות במוצרים מן החי 03-968171303-9681692malkab@moag.gov.il
מזור יוליהמזור יוליה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466589מזור יוליהעובדת מעבדה03-9681707Yuliam@moag.gov.il
בנגייב מילנהבנגייב מילנה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466221בנגייב מילנהעובדת מעבדה03-968890903-9688909Milanab@moag.gov.il
קאוצמן מריםקאוצמן מרים{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466229קאוצמן מריםעובדת מעבדה03-9688909MiriamK@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), תשנא–1991https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/briut_tzibur_sheriot.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), תשנא–1991
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת כספית בדגים), תשלט–1979https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/riut_tzibur_kaspit_dagim.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת כספית בדגים), תשלט–1979
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_haam_1977.aspxתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977
תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון), תשנו–1996https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_tzibur_mazon.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון), תשנו–1996