סוג הבדיקה

סוג בעל החיים / 

החומר הנבדק

דוגמה

למשלוח

כמות

(דגימה מייצגת)

תנאי משלוח

שיטת 

הבדיקה

זמן ביצוע &

גבולות
ומגבלות
הבדיקה

רפרנט

הערות

Beta-lactams

בקר - חולבות , בקר יבוא, חזירים, כבשים, פטם, הודו

כבד

300 גר'

בקירור / הקפאה

LCMS

45 ימי עבודה

*

ל/י

 

דגי מאכל

שריר

300 גר'

בקירור / הקפאה

LCMS

*

 

דגי בריכה

        ביצים            

ביצים

6 ביצים

בקירור

LCMS

*

 

 

חלב בקר, חלב צאן

חלב

150 מ"ל

בקירור / הקפאה

LCMS

*

 

 

Sulfonamides

בקר - חולבות , בקר יבוא, חזירים, כבשים, פטם, הודו

כבד

300 גר'

בקירור / הקפאה

LCMS

45 ימי עבודה

*

 

 

דגי מאכל

שריר

300 גר'

בקירור / הקפאה

LCMS

*

 

דגי בריכה

        ביצים            

ביצים

6 ביצים

בקירור

LCMS

*

 

 

חלב בקר, חלב צאן

חלב

150 מ"ל

בקירור / הקפאה

LCMS

*

 

 

Tetracyclines

 

בקר - חולבות , בקר יבוא, חזירים, כבשים, פטם, הודו

כבד

300 גר'

בקירור / הקפאה

LCMS

45 ימי עבודה

*

 

 

דגי מאכל

שריר

300 גר'

בקירור / הקפאה

LCMS

*

 

דגי בריכה

        ביצים            

ביצים

6 ביצים

בקירור / הקפאה

LCMS

*

 

 

חלב בקר, חלב צאן

חלב

150 מ"ל

בקירור / הקפאה

LCMS

*

 

 

Fluoroquinolones

 

בקר - חולבות , בקר יבוא, חזירים, כבשים, פטם, הודו

כבד

300 גר'

בקירור / הקפאה

LCMS

45 ימי עבודה

*

 

 

דגי מאכל

שריר

300 גר'

בקירור / הקפאה

LCMS

*

 

דגי בריכה

        ביצים            

ביצים

6 ביצים

בקירור

LCMS

*

 

 

חלב בקר, חלב צאן

חלב

150 מ"ל

בקירור / הקפאה

LCMS

*

 

 

Macrolides

בקר - חולבות , בקר יבוא, חזירים, כבשים, פטם, הודו

כבד

300 גר'

בקירור / הקפאה

LCMS

45 ימי עבודה

*

 

 

דגי מאכל

שריר

300 גר'

בקירור / הקפאה

LCMS

*

 

דגי בריכה

        ביצים            

ביצים

6 ביצים

בקירור

LCMS

*

 

 

חלב בקר, חלב צאן

חלב

150 מ"ל

בקירור / הקפאה

LCMS

*

 

 

Amphenicols

בקר - חולבות , בקר יבוא, חזירים, כבשים,  הודו

כליה

300 גר'

בקירור / הקפאה

LCMS

45 ימי עבודה

*

 

 

דגי מאכל

שריר

300 גר'

בקירור / הקפאה

LCMS

*

 

דגי בריכה

        ביצים            

ביצים

6 ביצים

בקירור

LCMS

*

 

 

חלב בקר, חלב צאן

חלב

150 מ"ל

בקירור / הקפאה

LCMS

*

 

 

NSAIDs

בקר - חולבות

כבד

300 גר'

בקירור / הקפאה

LCMS

45 ימי עבודה

*

 

 

חלב בקר, חלב צאן

חלב

150 מ"ל

בקירור / הקפאה

LCMS

*

 

 

Zeranol

עגלים - בשר , פטם

כבד

300 גר'

בקירור / הקפאה

GCMS

45 ימי עבודה

*

 

 

Beta-agonists

עגלים - בשר, חזירים, הודו

כבד

300 גר'

בקירור / הקפאה

LCMS

45 ימי עבודה

*

 

 

OC pesticides

בקר - חולבות, בקר יבוא,   הודו

שומן

300 גר'

בקירור / הקפאה

GC

45 ימי עבודה

*

 

 

דגי מאכל

שריר

300 גר'

בקירור / הקפאה

GC

*

 

דגי בריכה, דגי ים וכנרת

        ביצים            

ביצים

6 ביצים

בקירור

GC

*

 

 

חלב בקר, חלב צאן

חלב

150 מ"ל

בקירור / הקפאה

GC

*

 

 

זרחנים אורגניים

חלב בקר, חלב צאן

חלב

150 מ"ל

בקירור / הקפאה

GC

45 ימי עבודה

*

 

 

PCBs

בקר - חולבות, בקר יבוא,   הודו

שומן

300 גר'

בקירור / הקפאה

GC

45 ימי עבודה

*

 

 

דגי מאכל

שריר

300 גר'

בקירור / הקפאה

GC

*

 

דגי בריכה, דגי ים וכנרת

        ביצים            

ביצים

6 ביצים

בקירור

GC

*

 

 

חלב בקר, חלב צאן

חלב

150 מ"ל

בקירור / הקפאה

GC

*

 

 

Heavy metals

בקר - חולבות,   פטם, הודו

כבד

300 גר'

בקירור / הקפאה

AA

45 ימי עבודה

*

 

 

דגי מאכל

שריר

300 גר'

בקירור / הקפאה

AA

*

 

דגי ים וכנרת

        ביצים            

ביצים

6 ביצים

בקירור

AA

*

 

 

חלב בקר, חלב צאן

חלב

150 מ"ל

בקירור / הקפאה

AA

*

 

 

סטרואידים

עגלים - בשר, פטם

כבד

300 גר'

בקירור / הקפאה

LCMS

45 ימי עבודה

*

 

 

דגי מאכל

שריר

300 גר'

בקירור / הקפאה

LCMS

*

 

דגי בריכה

הורמונים (סטילבנים)

עגלים - בשר, פטם

כבד

300 גר'

בקירור / הקפאה

GCMS

45 ימי עבודה

*

 

 

דגי מאכל

שריר

300 גר'

בקירור / הקפאה

GCMS

*

 

דגי בריכה

חומרי תילוע

דגי מאכל

שריר

300 גר'

בקירור / הקפאה

HPLC

45 ימי עבודה

*

 

דגי בריכה

חלב בקר, חלב צאן

חלב

150 מ"ל

בקירור / הקפאה

HPLC

*

 

 

כבש

כבד

300 גר'

בקירור / הקפאה

HPLC

*

 

 

פיריטרואידים

        ביצים            

ביצים

6 ביצים

בקירור

GC

45 ימי עבודה

*

 

 

יונופורים

        ביצים            

ביצים

6 ביצים

בקירור / הקפאה

LCMS

45 ימי עבודה

*

 

 

ניטרופורנים

חלב בקר, חלב צאן

חלב

150 מ"ל

בקירור / הקפאה

LCMS

45 ימי עבודה

*

 

 

אפלטוקסינים

חלב בקר, חלב צאן

חלב

150 מ"ל

בקירור / הקפאה

LCMS

45 ימי עבודה

*

 

 

ניטרואמידזולים

פטם

כבד

300 גר'

בקירור / הקפאה

LCMS

45 ימי עבודה

*

 

 

ביצים

ביצים

6 ביצים

בקירור

LCMS

*

 

 

ניקרבזין

פטם

כבד

300 גר'

בקירור / הקפאה

LCMS

45 ימי עבודה

*

 

 

ביצים

ביצים

6 ביצים

בקירור

LCMS

*

 

 

מלכיט גרין

דגי מאכל

שריר

300 גר'

בקירור / הקפאה

LCMS

45 ימי עבודה

*

 

דגי בריכה

קלופידול

ביצים

ביצים

6 ביצים

בקירור

LCMS

45 ימי עבודה

*

 

 

  

 

תעודת בריאות והנחיות לייצוא כלבים / חתולים למדינות איחוד האמירויותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/export_hayot_mahmad/teudot_briut/Pages/teudat_briut0118-7240.aspxתעודת בריאות והנחיות לייצוא כלבים / חתולים למדינות איחוד האמירויות
עדכונים לאירוע פה וטלפיים בעדר השייך לקיבוץ מלכיה שהחל בתאריך - 11.1.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_malchia_12-1-21.aspxעדכונים לאירוע פה וטלפיים בעדר השייך לקיבוץ מלכיה שהחל בתאריך - 11.1.21
דיווח המשך מספר 2 ל-O.I.E פה וטלפיים - 14.1.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2021/Pages/Follow-up-report-2-FMD-14-01-21.aspxדיווח המשך מספר 2 ל-O.I.E פה וטלפיים - 14.1.21