בינוי משק ושירותים (שו"ט)

 

 

 

 

 

 

אבירם יוסיאבירם יוסי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466588אבירם יוסימנהל03-9681699, 03-968178703-9605292Yossia@moag.gov.il
פרץ שמעוןפרץ שמעון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466427פרץ שמעון03-968170403-9605292Shimonper@moag.gov.il
ביינה טקלהביינה טקלה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466482ביינה טקלה03-968178303-9605292TakalaB@moag.gov.il
אקשוטי אלוןאקשוטי אלון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465791אקשוטי אלון03-968169903-9605292AlonA@moag.gov.il