כספים (שו"ט)

 

 

 

 

 

 

פרץ מאיהפרץ מאיה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466184פרץ מאיה03-968177703-9681753mayap@moag.gov.il
אליהו נוריתאליהו נורית{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466279אליהו נורית03-968175703-9681731nurite@moag.gov.il
נטע ענתנטע ענת{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465815נטע ענת03-968193003-9681731anatn@moag.gov.il
כהן ליזהכהן ליזה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466156כהן ליזהרכזת (כספים וחשבונות)03-968893103-9681776Lizac@moag.gov.il