פרסומים

 

 

השירותים הווטרינריים מאחלים לכם ולבני משפחותיכם, חג אביב שמח!https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/pirsumim/Pages/aviv_samech_2020.aspxהשירותים הווטרינריים מאחלים לכם ולבני משפחותיכם, חג אביב שמח!השירותים הווטרינריים מאחלים לכל בית ישראל, חג פסח שמח וכשר. שנזכה לבריאות, פריחה ושגשוג!
עלה לאוויר פורטל הרגולציה לנהלים וטפסיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/pirsumim/Pages/portal_regulation.aspxעלה לאוויר פורטל הרגולציה לנהלים וטפסיםכלל ההנחיות, הנהלים והטפסים שנקבעו במהלך השנים בנושאים שתחת סמכותה של יחידת השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה, מופיעים החל מתחילת השנה בפורטל ייעודי באתר האינטרנט של משרד החקלאות המאפשר לבצע חיפוש מהיר ופשוט.
פרסום מפרטי הפעימה השניה ברפורמה לרישוי עסקים - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/pirsumim/Pages/rishuy_asakim.aspxפרסום מפרטי הפעימה השניה ברפורמה לרישוי עסקים - להערות הציבור
מוקד חירום - שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/pirsumim/Pages/moked herum.aspxמוקד חירום - שירותים וטרינרייםמוקד חירום