2012

 

 

פיקוח על תנועת עופות מהמדגריות למשקי הפיטוםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2012/Pages/tnuat_ofot_madgeriot.aspxפיקוח על תנועת עופות מהמדגריות למשקי הפיטום
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 15/7/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2012/Pages/newcasel_15-7-12.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 15/7/2012
קורס מחסנים בענף הלול מתקיים בין התאריכים 13/8/2012-16/7/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2012/Pages/kurs_mehasnim.aspxקורס מחסנים בענף הלול מתקיים בין התאריכים 13/8/2012-16/7/2012
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 31/5/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2012/Pages/newcastel_31-5-12.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 31/5/2012
הודעה ללולנים - מאי 2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2012/Pages/lulanin_5-2012.aspxהודעה ללולנים - מאי 2012
יצוא לקהילייה האירופאית - שפעת העופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2012/Pages/yetzu_shapaat_ofot_10-5-12.aspxיצוא לקהילייה האירופאית - שפעת העופות
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 29/4/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2012/Pages/newcasel_29-4-12.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 29/4/2012
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 28/3/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2012/Pages/newcastel_28312.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 28/3/2012
שפעת העופות – מידע והנחיות השירותים הווטרינרים לרופאים הרשותייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2012/Pages/hozer_shapaat_ofot.aspxשפעת העופות – מידע והנחיות השירותים הווטרינרים לרופאים הרשותיים
אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 29/1/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2012/Pages/newcastel_29-1-12.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 29/1/2012
הודעה ללולנים - ינואר 2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2012/Pages/lulanim_1-2012.aspxהודעה ללולנים - ינואר 2012