2016

 

 

אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 28.7.16https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2016/Pages/newcastle_2016.aspxאזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל - 28.7.16אזורים ומשקים המוכרזים כנגועים במחלת ניוקסל
התפרצות ניוקסל בלהקת מטילות בכרם-בן-זמרה - 29.5.16https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2016/Pages/newcastle.aspxהתפרצות ניוקסל בלהקת מטילות בכרם-בן-זמרה - 29.5.16התפרצות ניוקסל בלהקת מטילות בכרם-בן-זמרה - 29.5.16