היום (13.10.20) אובחן מוקד של שפעת העופות מסוג H5N8  בלול תרנגולות רבייה בישראל.

נגיף שפעת העופות פוגע בעופות בר, עופות משק ועופות חצר. עד כה, לא ידועים מקרים של הדבקה בבני אדם מסוג נגיף שפעת העופות שבודד השנה (H5N8) אך ידועים מקרים של הדבקה בבני אדם מסוגים אחרים של שפעת העופות.