2012

 

 

הודעה ללולנים לחודש דצמבר - 2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2012/Pages/mico_12_2012.aspxהודעה ללולנים לחודש דצמבר - 2012דו"ח מיקופלסמה לחודש דצמבר
הודעה ללולנים לחודש נובמבר - 2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2012/Pages/micoplasma_nov_2012.aspxהודעה ללולנים לחודש נובמבר - 2012הודעה ללולנים
הודעה ללולנים לחודש ספטמבר 2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2012/Pages/mico_09-2012.aspxהודעה ללולנים לחודש ספטמבר 2012הודעה ללולנים לחודש ספטמבר 2012
דו"ח מיקופלסמה עופות - 08/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2012/Pages/mico_8-2012.aspxדו"ח מיקופלסמה עופות - 08/2012דו"ח מיקופלסמה עופות
דו"ח מיקופלסמה עופות - 07/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2012/Pages/mico_7-2012.aspxדו"ח מיקופלסמה עופות - 07/2012דו"ח מיקופלסמה עופות - 07/2012
דו"ח מיקופלסמה עופות - 06/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2012/Pages/mico_june_2012.aspxדו"ח מיקופלסמה עופות - 06/2012דו"ח מיקופלסמה
דו"ח מיקופלסמה עופות - 04/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2012/Pages/mico_april_2012.aspxדו"ח מיקופלסמה עופות - 04/2012דו"ח מיקופלסמה עופות
דו"ח מיקופלסמה עופות -03/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2012/Pages/mico_03-2012.aspxדו"ח מיקופלסמה עופות -03/2012מיקופלסמה עופות
דו"ח מיקופלסמה עופות -02/2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2012/Pages/mico_2-2012.aspxדו"ח מיקופלסמה עופות -02/2012דו"ח מיקופלסמה עופות -02/2012