2021

רשימת משקים בעלי רישיון להחזקת משק טיפוח, הפצה ורבייה, אשר נבדקו למיקופלסמה גליספטיקום - MG תרנגולות (בשיטה סרולוגית או בשיטת PCR).

 

 

הודעה ללולנים - אפריל 2021https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2021/Pages/mico_april_2021.aspxהודעה ללולנים - אפריל 2021
מורשים לחיסון עופות? וטרינרים פרטיים? משרד החקלאות ופיתוח הכפר קורא לכם!https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2021/Pages/hisun_ofot.aspxמורשים לחיסון עופות? וטרינרים פרטיים? משרד החקלאות ופיתוח הכפר קורא לכם!
הודעה ללולנים - ינואר 2021https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2021/Pages/mico_1-21.aspxהודעה ללולנים - ינואר 2021