יחידות השירותים הווטרינריים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

אפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות/vet/Yechidot/Apidmiology/Pages/default.aspxאפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות
מנהלה שו"ט/vet/Yechidot/Minhala/Pages/default.aspxמנהלה שו"ט
מערך בריאות עופות/vet/Yechidot/Ofot/Pages/default.aspxמערך בריאות עופות
פיקוח על מוצרים מהחי/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/Pages/default.aspxפיקוח על מוצרים מהחי
אגף רווחת בעלי חיים (צער בעלי חיים)/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pages/default.aspxאגף רווחת בעלי חיים (צער בעלי חיים)
שירותים וטרינריים בשדה (בריאות בקר)/vet/Yechidot/VetBasade/Pages/default.aspxשירותים וטרינריים בשדה (בריאות בקר)
תכשירים וטרינריים/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pages/default.aspxתכשירים וטרינריים
בריאות חזירים/vet/Yechidot/hazirim/Pages/default.aspxבריאות חזירים
בריאות דבורים/vet/Yechidot/briut_dvorim/Pages/default.aspxבריאות דבורים
בריאות דגים/vet/Yechidot/briut_dagim/Pages/default.aspxבריאות דגים
בריאות סוסים/vet/Yechidot/briut_susim/Pages/default.aspxבריאות סוסים
בריאות צאן/vet/Yechidot/Tzon/Pages/default.aspxבריאות צאן
בתי מטבחיים/vet/Yechidot/BateiMitbachaim/Pages/default.aspxבתי מטבחיים
המכון הווטרינרי ע"ש קמרון/vet/Yechidot/Machon/Pages/default.aspxהמכון הווטרינרי ע"ש קמרון
יבוא יצוא שו"ט/vet/Yechidot/inport%20export/Pages/default.aspxיבוא יצוא שו"ט
האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים/vet/Yechidot/mispo/Pages/default.aspxהאגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים