​​היחידה לפיקוח על מוצרים מהחי בשירותים הווטרינריים אחראית להפעלת הפיקוח הווטרינרי על עיבודם, ייצורם, ושיווקם של מוצרי מזון מהחי בארץ ולחו"ל.

פעילות היחידה מתמקדת בתחומים הבאים:

  1. בתי שחיטה לבעלי כנף ויענים.
  2. תחנות מיון ואריזה של ביצי מאכל.
  3. חוות גידול, תחנות מיון ואריזה של דגי בריכות, ודגים שמקורם בגידול מבוקר בים.
  4. מפעלים המאושרים לעיבוד תוצרת מהחי ליצוא בתחומים הבאים:
  • מפעלים לעיבוד בשר עוף ויענים ליצוא.
  • מפעלים לעיבוד ביצים ומוצריהם ליצוא.
  • מפעלים לעיבוד דגים ומוצריהם ליצוא. 
  • מפעלים לעיבוד חלב ומוצריו ליצוא.
דו"ח אי התאמות משחטות ובתי מטבחיים
פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)

 

 

 

 

דוחות ביקורת של המדינות שמייצאות מוצרים מן החי לישראלמזון מן החיפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/dochot_bikoretדוחות ביקורת של המדינות שמייצאות מוצרים מן החי לישראל21/03/2020 22:00:00{3b3bf67b-11be-41d8-9ced-b5a3d3368069}cb3f9d1e-4807-46f9-abab-ab7794a391471
עקרונות הטיפול בביצי משק הטלה חיובי לסלמונלה והפניית הביצים מהמשק למפעל לעיבוד הביצים למאכל אדםשירותים וטרינריים;בריאות עופות;המזון שאנחנו אוכליםפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט);שירותים וטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/mifaley_beizim_ibud.aspxעקרונות הטיפול בביצי משק הטלה חיובי לסלמונלה והפניית הביצים מהמשק למפעל לעיבוד הביצים למאכל אדם02/10/2018 21:00:00{8d838a83-1d3b-49bb-9101-f996d616e00f}a9a8246c-3f18-467e-a18b-6c2f0b1ec0f213
סקר שאריות חומרים כימיים בבשר בקר, עוף, דגים, ביצים ועוד לשנת 2017המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן החידוברות והסברה;שירותים וטרינריים;פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Chemical_substances.aspxסקר שאריות חומרים כימיים בבשר בקר, עוף, דגים, ביצים ועוד לשנת 201716/05/2018 21:00:00{ab7dbfc4-79ed-4486-a120-84c4c1cfda1a}a1a9d04c-2db5-4edd-bcce-d336d0e234c5204
דו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-2015שירותים וטרינריים;מנהלה (שו"ט);אפידמיולוגיה מחלות בעלי חיים וזואונוזות (שו"ט);בריאות דבורים;בריאות דגים;בריאות סוסים (שו"ט);בריאות צאן (שו"ט);בריאות חזירים (שו"ט);בתי מטבחיים (שו"ט);מכון וטרינרי (שו"ט);יבוא יצוא (שו"ט);מערך בריאות עופות (שו"ט);פיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט);האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט);צער בעלי חיים (שו"ט);שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט);תכשירים וטרינריים (שו"ט)https://www.moag.gov.il/vet/dochot-shnatiim/Pages/doch_shnati_2014-2015.aspxדו"ח שנתי השירותים הווטרינריים לשנים 2014-201507/03/2017 22:00:00{79468b76-5725-4ca3-85b7-6252b4b85da4}503f4d47-3870-431a-8788-ac7baa46295932

 

 

דולב סרחיודולב סרחיו{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466411דולב סרחיורופא וטרינר ראשי - פיקוח על מוצרים מן החי03-968168103-9681611Sergiod@moag.gov.il
מיכלגנץ גנץמיכלגנץ גנץ{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466216מיכל גנץ גנץרופאה וטרינרית אחראית על מחלבות לייצוא ותחנות למיון דגים03-968164803-9681611michalga@moag.gov.il
חנוביץציוני מיכלחנוביץציוני מיכל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466207חנוביץ ציוני מיכלרופאה וטרינרית מרחב מרכז03-968896203-9681611MichalH@moag.gov.il
נעמה זערורנעמה זערור{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466252נעמה זערוררופאה וטרינרית - אחראית בתי מטבחיים ופסדים03-9681682NaamaZ@moag.gov.il

 

 

רמות שאריות כימיות מרביות (MRLs) מותרות ותרופות במוצרים מן החי 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/sheriot_chimiot_merabiot_5-9-2019.aspxרמות שאריות כימיות מרביות (MRLs) מותרות ותרופות במוצרים מן החי 202011/07/2020 21:00:00
הודעה לציבור בעקבות הערות הציבור שהתקבלו בעניין הצעה לשינוי הרגולציה בקביעת תוקף חיי מדף של בשר מצונןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/Change_regulation.aspxהודעה לציבור בעקבות הערות הציבור שהתקבלו בעניין הצעה לשינוי הרגולציה בקביעת תוקף חיי מדף של בשר מצונן12/12/2017 22:00:00
קווים מנחים לעניין חיי מדף של בשר בעלי-חיים גולמי (מצונן או קפוא)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/-guidelines.aspxקווים מנחים לעניין חיי מדף של בשר בעלי-חיים גולמי (מצונן או קפוא)12/12/2017 22:00:00
משרדי החקלאות, הבריאות וראש הממשלה הובילו מהלך אשר יאפשר הארכת חיי מדף מקסימליים לבשר מצונן בווקום, תוך עמידה בתנאים, מ-45 ימים ל-85 ימיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2017/Pages/harkhat_haiee_mdaf.aspxמשרדי החקלאות, הבריאות וראש הממשלה הובילו מהלך אשר יאפשר הארכת חיי מדף מקסימליים לבשר מצונן בווקום, תוך עמידה בתנאים, מ-45 ימים ל-85 ימים12/12/2017 22:00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנות בריאות הציבור (מזון) (דגים טחונים, מוצריהם, עיבודם ושיווקם), תשמו–1985https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/akanot_briut_tzibur_dagim.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (דגים טחונים, מוצריהם, עיבודם ושיווקם), תשמו–1985
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת היסטמינים בדגים), תשמג–1983https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/briut_tzibur_mazon_hisaminim.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת היסטמינים בדגים), תשמג–1983
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), תשנא–1991https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/briut_tzibur_sheriot.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), תשנא–1991
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תנאי ייצור נאותים), תשנג–1993https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/briut_tzibur_tnaey_yetzur.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (תנאי ייצור נאותים), תשנג–1993