​​​

 

 

רשימת תרכיבים הרשומים בתוקף מיום 11.3.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2020/Pages/tachshirim_chimim_2020.aspxרשימת תרכיבים הרשומים בתוקף מיום 11.3.20