להלן פרסומי יחידת תכשירים וטרינריים, לפי חלוקה לשנים.

​​​​​