פיקוח תכשירים וטרינריים


א. בעידן זה של גלובליזציה מתרחבת, עבירות בנושא תכשירים וטרינריים הם תופעה בין לאומית המתבצעת על ידי קבוצות פשע מאורגנות הממשיכות להרחיב ולפתח את פעילותן וחודרות אל השוק המקומי והעולמי.

ב. הרווח העצום שניתן להגיע אליו מזיוף והברחה, מושך עבריינים וארגוני פשע. תעשיה זו פועלת לעיתים במסווה של פעילות חוקית ואף הפכה לחלק מה"כלכלה השחורה" במדינה. גם התפתחות האינטרנט והמסחר בו תורמים לפעילות הפלילית בנושא ומשמשים צינור להחדרה ומכירה של תכשירים וטרינריים. הצרכן עלול לקבל תכשירים מזוייפים, מזוהמים, במינונים שגויים, ללא מרשם וללא בדיקה של רופא.

ג. בשנים האחרונות נצפתה עליה מתמדת בכמות העברות בנושא ונמצאו דרכים מתוחכמות להחדרת אותם תכשירים אל המאגר וצינורות ההפצה החוקיים.

ד. פעילות פלילית הקשורה בתכשירים וטרינריים הנה בעלת השלכות חמורות על בריאות בעלי החיים, עלולה למנוע מהם את הטיפול הנדרש ואף לסכן את בריאות הציבור. 

ה. לשירותים הווטרינריים אחריות לבריאות הציבור ולבריאות ורווחת בעלי החיים ומשק החי. הנושא מוגדר בשליחות הרופא הווטרינר בסעיף 2 לחוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א – 1991, "שליחותו של הרופא הווטרינר היא למנוע ולהקל על סבלם של בעלי חיים, למנוע מחלותיהם ולרפא אותם, לסייע באחזקתו התקינה של משק בעלי החיים ולהגן על האדם מפני סכנות ונזקים שמקורם מחלות בעלי חיים או במזון או במוצרי מזון שמקורם בעלי חיים וכן לפעול לשיפור איכותם של מוצרי מזון שמקורם בעלי חיים".

ו. השירותים הווטרינריים הקימו מנגנון פיקוח בנושא תרופות, תרכיבים ותכשירים כימיים שמטרתו להסדיר את שרשרת הטיפול, הפיקוח והבקרה בכל הקשור לתכשירים וטרינריים. 

הפיקוח מתבצע במפעלים, בבתי מסחר, בתי מרקחת, מחסני אחסון, נקודות ניפוק מורשות, מפעלים לייצור מזון לבעלי חיים (מכוני תערובת ומרכזי מזון), מרפאות של רופאים וטרינריים (כולל רכבים) ומשקי גידול בעלי חיים. החל משלב הייצור, דרך האחסון, הניפוק וההובלה ועד לשלב השימוש על ידי הצרכן הסופי.

ז. מערך פיקוח משמש ככלי לצורך גילוי ליקויים והעלאת נושאים בעייתיים לסדר היום בכל הקשור לתכשירים וטרינריים.

ח. הפיקוח על התכשירים בשירותים הווטרינריים מתבסס על חוקים ותקנות שחלקם בסמכות השו"ט ובחלקם יש האצלת סמכויות ממשרדי ממשלה אחרים. כל הפעילות נערכת בתיאום וליווי של יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות ואגף הרוקחות של משרד הבריאות. 

מטרות מערך הפיקוח  

א. הסדרת נושא התכשירים הווטרינריים (תרופות, תרכיבים ותכשירים כימיים) במדינת ישראל, משלב היצור, דרך האחסון וההובלה, ועד לניפוק ושימוש.
ב. העלאת המודעות וקידום נושא התכשירים הווטרינריים.
ג. פיקוח על העבודה ואחזקה של תכשירים וטרינריים במפעלים לייצור מזון לבעלי חיים.
ד. ייעוץ מקצועי ליחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות.
ה. תאום כל הפעילות שנערכת בנושא תכשירים וטרינריים וקביעת מדיניות.
ו. טיפול בתלונות ויצירת כתובת לפניות הציבור בנושא תכשירים וטרינריים.

פניות הציבור  

א. יתקבלו פניות ותלונות בכתב בלבד.
ב. כדי שניתן יהיה לטפל בפניה או בתלונה, נחוצים לנו מידע ומסמכים שיאפשרו את בדיקת של הפניה או התלונה.
ג. על מנת לאפשר קיום בדיקה יסודית של הפניה או התלונה יש לצרף:
- פרטים מלאים של הפונה (שם פרטי, שם משפחה, טלפון, טלפון סלולרי, דואר אלקטרוני, כתובת מגורים מלאה כולל מיקוד).
- מכתב מפורט שיכלול את מהות ותוכן הפניה או התלונה.
- מסמכים רלוונטיים הנוגעים למקרה.

כתובת לפניות הציבור:
ד"ר ארז לוברני
פיקוח תכשירים וטרינריים
השירותים הווטרינריים
ת.ד. 12 בית דגן 50250
דוא"ל: erezl@moag.gov