אגף רווחת בעלי חיים (צער בעלי חיים)

חשד למקרה של הזנחה / התעללות בבעל חיים  

כל אחד מאיתנו יכול להיות עד למקרה הנחשד כהזנחה של בעל חיים או התעללות בו. דיווח על חשד כזה הינו צעד חשוב ביותר לקידום רווחתם של בעלי החיים.

בכל מקרה של חשד כזה יש לבחון ביסודיות (עד כמה שניתן) את הסיטואציה הכוללת ואת הקשריה ולתעד בכתב מוקדם ככל האפשר את תנאי החזקת בעלי החיים, מצבם והטיפול בהם. גיבוי התיאור בתמונות יכול לסייע לטיפול העתידי במקרה.
זיהוי סימני התעללות בבעל חיים הוא לעיתים דבר מורכב כיוון שגם בעל חיים המקבל טיפול טוב יכול להיפגע או לחלות ולהיראות כמי שנפגע מהתעללות.
הדרך הטובה ביותר לקבוע האם בעל חיים סבל מהתעללות היא לבדוק את בעל החיים עצמו ואת סביבתו ולנסות לברר עם המחזיק בו מדוע וכיצד נפגע בעל החיים או מדוע תנאי החזקתו לוקים בחסר. איתור מספר סימנים שונים, בבעל החיים ובסביבתו, מחזק את ההשערה שאכן מדובר במקרה של התעללות בבעל חיים ולא, למשל, במקרה של בעל חיים שנאסף כשהוא פצוע ומצוי בשלבי החלמה והתאוששות.

לכתבה המלאה בנושא דיווח על הזנחה / התעללות בבעלי חיים

סימנים גופניים להזנחה / התעללות בבעלי חיים  

 • ​פצעים פתוחים, סימני גלדים, פציעה או מחלה מתמשכת שאיננה מטופלת
 • קולר, או אמצעי קשירה אחר, הדוק מדי הגורם לפציעת בעל החיים
 • בעיות עור שאינן מטופלות הגורמות לנשירת פרווה או נוצות, קשקשים, בליטות או פריחה בעור
 • רזון קיצוני, כחישות – עצמות בולטות
 • נגיעות בפרעושים, קרציות או טפילים אחרים
 • סימני הזנחה כגון מילול קיצוני של הפרווה או הנוצות, ציפורניים או טלפיים ארוכות או שבורות וכסות גוף מלוכלכת
 • חולשה, צליעה או חוסר יכולת של בעל החיים לעמוד או ללכת באופן נורמאלי
 • הפרשות מוגזמות מהעיניים ו/או מהאף
 • סימני חבלות גלויים
 • סימנים של בלבול או חוסר שיווי משקל מוגזם


כלב במצב של רצון קיצוני. צילום: דר' נירית צפורי


סימנים סביבתיים להזנחה / התעללות בבעלי חיים  

 • ​כלובים או מכלאות קטנים ביחס לגודל ומספר בעלי החיים שבהם. הבעיה יכולה לנבוע מגודלו של המתחם או מהיותו עמוס בחפצים המקטינים את השטח הפנוי העומד לרשות בעלי החיים​
 • בעל חיים קשור, ללא השגחה, באופן העלול לסכן אותו. למשל: קשירה באופן בו החבל עלול להיכרך בחפצים שבשטח או מספר בעלי חיים שאמצעי הקשירה שלהם עלולים להסתבך זה בזה
 • כלי מים ומזון ריקים או המכילים אוכל ומים מלוכלכים שאינם מתאימים לצריכתם. כלי מים ומזון שאינם מתאימים לבעל החיים או שבעל החיים אינו יכול להגיע אליהם
 • בעלי חיים המוחזקים בחוץ ללא מחסה מתאים
 • בעלי חיים המוחזקים בתנאי חום/קור או איוורור שאינם מתאימים לצרכיהם. במקרה בו מדובר בבעלי חיים החיים במים – מים עכורים שטיבם אינו מתאים
 • בעלי חיים שמוחזקים באזור מלוכלך בצואה, אשפה, שברי זכוכיות או כל חפץ היכול לפגוע בהם
סימנים להזנחה / התעללות בבעל חיים. צילום: דר' נירית צפורי