2010

 

 

נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור סירוס כלבים - 2010https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2010/Pages/nohal_tmicha_ikur_serus_klavim241010.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור סירוס כלבים - 2010נוהל השתתפות המדינה בניתוחי עיקור סירוס כלבים
נוהל השתתפות המדינה במימון הקמה, שיפוץ ואבזור מבנים ומתקנים להחזקת בעלי חיים משוטטים ברשויות המקומיות - 2010https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2010/Pages/nohal_tmiha_kalbiot_rashut_6-10-2010.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון הקמה, שיפוץ ואבזור מבנים ומתקנים להחזקת בעלי חיים משוטטים ברשויות המקומיות - 2010נוהל השתתפות המדינה במימון הקמה, שיפוץ ואבזור מבנים ומתקנים להחזקת בעלי חיים משוטטים ברשויות המקומיות
נוהל תמיכה בהקמה ושיפוץ מרפאות וטרינריות רשותיות - 26/7/2010https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2010/Pages/nohat_tmicha_hakama_marpeot_26_7_10.aspxנוהל תמיכה בהקמה ושיפוץ מרפאות וטרינריות רשותיות - 26/7/2010נוהל תמיכה בהקמה ושיפוץ מרפאות וטרינריות רשותיות לשנת 2010