2011

 

 

רשימת רופאים וטרינרים מוסמכים למתן היתר לפי תקנה 6 (ב)(2) לתקנות צעב"ח - 2011https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2011/Pages/rofim_musmahim_2011.aspxרשימת רופאים וטרינרים מוסמכים למתן היתר לפי תקנה 6 (ב)(2) לתקנות צעב"ח - 2011
נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב לשנת 2012 - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2011/Pages/nohal_tmicha_mimun_2012.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב לשנת 2012 - טיוטה להערות הציבורנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקור וסירוס לחתולי רחוב לשנת 2012
נתונים סטטיסטים המרכז הארצי לרישום כלבים 2008-2010https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2011/Pages/doh_klavim.aspxנתונים סטטיסטים המרכז הארצי לרישום כלבים 2008-2010נתונים סטטיסטים המרכז הארצי לרישום כלבים 2008
נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקורי וסירוס לחתולי רחוב - 2011https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2011/Pages/nohal_hatuley_rehov_2011.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקורי וסירוס לחתולי רחוב - 2011נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחי עיקורי וסירוס לחתולי רחוב
נוהל השתתפות המדינה במימון, הקמה, שיפוץ ואבזור מבנים ומתקנים להחזקת בעלי חיים משוטטים ברשויות המקומיות לשנת 2011https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2011/Pages/NOHAL TMIHAT KALBIOT RASHUT 2011.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון, הקמה, שיפוץ ואבזור מבנים ומתקנים להחזקת בעלי חיים משוטטים ברשויות המקומיות לשנת 2011נוהל השתתפות המדינה במימון, הקמה, שיפוץ ואבזור מבנים ומתקנים להחזקת בעלי חיים משוטטים ברשויות המקומיות לשנת 2011
הסמכה למתן היתר להובלת בהמות לפי תקנה 6 (ב)(2) לתקנות צעב"חhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2011/Pages/heter_hovalat_behemot_11-12-11.aspxהסמכה למתן היתר להובלת בהמות לפי תקנה 6 (ב)(2) לתקנות צעב"חהסמכה למתן היתר להובלת בהמות לפי תקנה 6 (ב)(2) לתקנות צעב"ח